Thuốc và biệt dược (HDSD thuốc an toàn)

AMITRIPTYLIN THÔNG TIN THUỐC
SERTRALIN THÔNG TIN THUỐC
ZOPICLONE (ZOPISTAD 7.5mg)
OMEPRAZOL
DEXAMETHASON NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
PREDNISOLONE - CORTICOSTEROID