Hướng dẫn

Bước 1: Truy cập website và lựa chọn các sản phẩm cần mua để thêm vào giỏ hàng

Bước 2: Tiến hành đặt hàng khi đã hoàn tất chọn lựa các sản phẩm

Bước 3: Điền thông tin người nhận hàng và hoàn tất đặt hàng

Bước 4: Nhận email xác nhận đơn hàng và tiến hành thanh toán

- Nếu khách hàng chọn chuyển khoản theo ngân hàng: Sau khi nhận được email hoặc tin nhắn xác nhận đơn hàng từ FYKOFA, khách hàng chuyển khoản theo thông tin và số tiền xác nhận trong email

- Nếu khách hàng chọn "Thanh toán khi giao hàng (COD)": khách hàng sẽ thanh toán tiền mặt khi nhận và kiểm tra hàng hóa theo số tiền xác nhận trong email