Giới thiệu

Được thành lập vào năm 2019, Công ty Cổ phần Dược phẩm FYKOFA hướng tới sứ mệnh nghiên cứu và phát triển những giá trị tinh túy từ nguồn thảo dược thiên nhiên để góp phần mang lại cuộc sống tốt hơn cho người Việt. Để đạt được sứ mệnh đó, FYKOFA đang từng bước phát triển trên các dòng sản phẩm:

1. Đông dược: FYKOFA mong muốn đúc kết và gói trọn những tinh hoa từ các bài thuốc cổ phương lưu truyền hàng đời trong từng sản phẩm để đồng hành cùng khách hàng trên mọi chặng đường.

2. Trà thảo dược: Với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, FYKOFA hướng tới phát triển những sản phẩm gần gũi, tiện lợi và nâng cao sức khỏe cho mọi người.

Để tạo ra màu sắc riêng cho mình, FYKOFA luôn lấy sức khỏe của khách hàng là mục tiêu hàng đầu và quan trọng nhất để từng bước hoàn thiện trong từng sản phẩm.