Vaccine từ protein: Novavax; GSK/Sanofi, Nanocovax (Nanogen)

Vaccine từ protein: Novavax; GSK/Sanofi, Nanocovax (Nanogen)
Vaccine sản xuất từ protein được dự trên bằng công nghệ đã có từ trước, cung cấp các protein đột biến SARS-CoV-2 trực tiếp vào cơ thể, cùng với chất bổ trợ, kích thích hệ thống miễn dịch tấn công SARS-CoV-2 khi virut lây nhiễm vào cơ thể. 

(ref: https://pharmaceutical-journal.com/article/feature/everything-you-need-to-know-about-covid-19-vaccines#h-mrna-vaccines)

 

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
Viết bình luận