Vaccine sủ dụng công nghệ mRNA

Các loại Vaccin sử dụng vật liệu di truyền mRNA: Pfizer/BioNTech; Moderna; CureVac

Vắc xin được sản xuất bằng công nghệ mRNA trong đó - sử dụng hạt nano để đưa các vật liệu di truyền mRNA vào tế bào người để tạo ra protein gai SARS-CoV-2, kích thích hệ thống miễn dịch tấn công SARS-CoV-2 khi virut lây nhiễm vào cơ thể.

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
Viết bình luận