NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG TÁC DỤNG CỦA THUỐC TUẦN HOÀN NÃO TRONG ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU NÃO (Phần 2)

(Nghiên cứu của  BS Bùi Xuân Tuyết - Bệnh viện Thanh Nhàn,

Tạp chí "THẦN KINH HỌC VIỆT NAM , Số 26, Qúy 4/2018")

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
Viết bình luận